Dostupné rozmery

šírka, dĺžka
Skleníky vyrábame v šírke 250 cm. táto šírka je ideálna vzhľadom na dostupnosť k úrode.
Dĺžka skleníka je od 2 m , dĺžka skleníka je neobmedzená.

Rozmery

✅ Širka 250 cm postačuje na pohyb v skleniku
✅ Dĺžka od 2M - 20M
✅ Dĺžka je neobmedzená
✅ Ideálna šírka

Technická kniha

prehľad
Technický podrobný prehľad nášho euroskleníka.